آدونيس

مترجم : احمد مومنی ( سینا )

اينجا در فاصله ي ميان باغچه و زندان
تو مي تواني شاعر باشي
ميان اموژار وطنجه
آَشيلا و آگادير
و درختان نخل مي توانند اتومبيل ها باشند
و نور درشكه ها بازار
كه به مناجات فرياد مي زند
كه به مسجد و چايي داغ بشتابيد
تا فرصت هاي اعتماد را بهم ببافند.  
سفر مديترانه اي مي تواند اقيانوس اطلس باشد
و بندرگاه سوخته بارانداز پيروزي نام بگيرد.
و شعر من مي تواند همين حالا
عباي بلندش را بوشد.
ميزان
خوني است كه از لحظه ي مرگ مي ريزد

آدونيس نام مستعار شاعر سوري لبناني است كه يكي از پرآوازه ترين شاعران عرب شناخته مي شود . اشعار او بهره ي زيادي از اساطير گرفته اند. او در سال ۱۹۳۰ در يك خانواده دهقاني در سوريه متولد شد. بعد ها به لبنان مهاجرت كرد و كوشش خود را جهت ارائه مدرنيسم در ادبيات عرب كرد. از او كتابي تحت عنوان اين زمان فلزي ي عاشق با ترجمه ي حشام بهاري منتشر شده است